Våra politiker

 • Johan Svahnberg

  Kommunalråd, Kommunstyrelsens ordförande

  johan.svahnberg@hoor.se

 • Anna Palm

  Ersättare i kommunstyrelsen

  anna.palm@hoor.se

 • Per-Olof Ågren

  Ordförande i Höörs Fastighets AB

  per-olof.agren@hoor.se

 • Anders Netterheim

  Kommunfullmäktiges ordförande, Ordförande i Valnämnden

  anders.netterheim@hoor.se

 • Camilla Källström

  Ledamot i Kommunstyrelsen, Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott

  camilla.kallstrom@hoor.se

 • Lars-Håkan Persson

  1:e vice ordförande i Socialnämnden, Ersättare i Kommunstyrelsen

  lars-håkan.persson@hoor.se

 • Camilla Kampf

  Ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden

  camilla.kampf@hoor.se

 • Susanne Andersson

  1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Ersättare i Kommunstyrelsen

  susanne.andersson@hoor.se

 • Jan Malmgren

  Ersättare i Kommunfullmäktige, Ledamot i Tekniska nämnden

  jan.malmgren@hoor.se

 • Hanna Dalhusen

  Ersättare i Kommunfullmäktige, Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

  hanna.dalhusen@hoor.se

 • Gunilla Malmqvist

  Ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i Nämnden för kultur-, arbetsmarknad- och folkhälsa

  gunilla.malmqvist@hoor.se

 • Bo Hansson

  Ersättare i Kommunfullmäktige, Ersättare i Valnämnden

  bo.hansson@hoor.se

 

Tappade uppkopplingen