Våra politiker

 • Johan Svahnberg

  Ledamot Kommunfullmäktige Ordförande i Kommunstyrelsen johan.svahnberg@hoor.se
 • Camilla Kampf

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

  Ersättare Kommunstyrelsen

  camilla.kampf@hoor.se

 • Anders Netterheim

  Kommunfullmäktiges ordförande

  Ordförande i Valnämnden

  Vice ordf. Höörs Fastighets Lokal AB

  anders.netterheim@hoor.se

 • Lars-Håkan Persson

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ordförande i Tillstånds- och Tillsynsnämnden

  Ordförande i Vatten- och Räddningstjänstnämnden

  Ordförande i Höörs Fastighets Bostads AB

  Ersättare i Kommunstyrelsen

  lars-hakan.persson@hoor.se

 • Nino Dervisagic

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ledamot i Kommunstyrelsen

  Ordförande i Överförmyndarnämnden

  Ledamot i socialnämnden

  nino.dervisagic@hoor.se

 • Gunilla Malmqvist

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ordförande i Nämnden för kultur-, arbetsmarknad- och folkhälsa

  Ersättare i Kommunstyrelsen

  Ersättare i Socialnämnden

  gunilla.malmqvist@hoor.se

 • Jessica Falk

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ledamot i Kommunstyrelsen

  Ordförande i Höörs Fastighets Lokal AB

  Gruppledare Moderaterna

  jessica.falk@hoor.se

 • Gabriella Salomonsson Bicki

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

  gabriella.salomonssonbicki@hoor.se

 • Fredrik Stålhandske

  Ledamot Kommunfullmäktige

  fredrik.stalhandske@hoor.se

 • Oscar Wassbjer

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Vice ordf. Socialnämnden

  Vice ordf. Höörs Fastighets Bostads AB

  oscar.wassbjer@hoor.se

 • Sarah Nystedt

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ersättare i Nämnden för Kultur, Arbete och Folkhälsa

  Vice ordf. i Valnämnden

  Ledamot i Höörs Fastighets Bostads AB

  sarah.nystedt@hoor.se

 • Tom Ström

  Ersättare i Kommunfullmäktige

  Ersättare i Nämnden för Kultur, Arbete och Folkhälsa

  tom.strom@hoor.se

 • Johan Månsson Christell

  Ersättare Kommunfullmäktige

  carlericjohan.christell@hoor.se

 • Johan Hårleman

  Ersättare Kommunfullmäktige

  Ledamot i Tillstånds- och Tillsynsnämnden

  Ledamot i Nämnden för Kultur, arbete och Folkhälsa

  johan.hårleman@hoor.se

 • Bo Hansson

  Ersättare Kommunfullmäktige

  Ersättare Valnämnden

  bo.hansson@hoor.se

 • Jan Malmgren

  Ersättare Kommunfullmäktige

  jan.malmgren@hoor.se

 • Oscar Blixt

  Ersättare i Tillstånds- och Tillsynsnämnden

  oscar.blixt@hoor.se

 • Hans Lindén

  Ersättare i Socialnämnden

  Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden

  hans.linden@hoor.se

 • Johanna Falck

  Ersättare i Socialnämnden

  johanna.falck@hoor.se

 • Ravi Fältman

  Ledamot i Revisionen

  ravi.faltman@hoor.se

 • Anette Saxell

  Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden

  anette.saxell@hoor.se

 • Anna Palm

  Ledamot av revisionen

  anna.palm@hoor.se

Tappade uppkopplingen