Våra politiker

 • Johan Svahnberg

  Ledamot kommunfullmäktige Kommunalråd, Kommunstyrelsens ordförande johan.svahnberg@hoor.se
 • Anna Palm

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ersättare i kommunstyrelsen

  anna.palm@hoor.se

 • Anders Netterheim

  Kommunfullmäktiges ordförande, Ordförande i Valnämnden

  anders.netterheim@hoor.se

 • Camilla Källström

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ledamot i Kommunstyrelsen, Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ordförande i Höörs Fastighetsaktiebolag (HFAB)

  camilla.kallstrom@hoor.se

 • Lars-Håkan Persson

  Ledamot kommunfullmäktige

  1:e vice ordförande i Socialnämnden, Ersättare i Kommunstyrelsen

  lars-hakan.persson@hoor.se

 • Camilla Kampf

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ordförande i Tillstånds- och tillsynsnämnden

  camilla.kampf@hoor.se

 • Susanne Andersson

  Ledamot kommunfullmäktige

  1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Ersättare i Kommunstyrelsen

  susanne.andersson@hoor.se

 • Jan Malmgren

  Ledamot kommunfullmäktige

  jan.malmgren@hoor.se

 • Gunilla Malmqvist

  Ersättare Kommunfullmäktige

  Ledamot i Nämnden för kultur-, arbetsmarknad- och folkhälsa

  gunilla.malmqvist@hoor.se

 • Bo Hansson

  Ersättare Kommunfullmäktige

  Ersättare Valnämnden

  bo.hansson@hoor.se

 • Daniel Ell

  Ersättare Kommunfullmäktige

  Ledamot i Tillstånds- och tillsynsnämnden

  daniel.ell@hoor.se

 • Tom Ström

  Ersättare i Kommunfullmäktige

  Ersättare i Tillstånds- och tillsynsnämnden

  tom.strom@hoor.se

Hanna Dalhusen
Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden
hanna.dalhusen@hoor.se

Sarah Nystedt
Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden
sarah.nystedt@hoor.se

Leif Ohlin
Ersättare i Socialnämnden
leif.ohlin@hoor.se

Johan Hårleman
Ledamot i Nämnden för Kultur, Arbetsmarknad och Folkhälsa
johan.harleman@hoor.se

Fredrik Stålhandske
Ledamot i Höörs Fastighets AB
fredrik.stalhandske@hoor.se

Christer Ekelund
Ordförande i Revisionen
christer.ekelund@hoor.se

Niklas Sköld
Ledamot i Revisionen
niklas.skold@hoor.se

Tappade uppkopplingen